ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Æ ·ÇïáõÃÛáõÝ ÈÔÐ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ²ñó³ËÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ սույն թվականի սեպտեմբերի 7-ից 9-ը §Երևան Էքսպո¦ ցուցահանդեսային համալիրում կկազմակերպվի §Armenia Expo 2018¦ միջազգային ունիվերսալ ցուցահանդեսային ֆորումը, որը ներառում է էկոնոմիկայի բոլոր ճյուղերը: Ցուցահանդեսին ներկայացված կլինեն տնտեսության տարբեր ճյուղերը ներկայացնող կազմակերպություններ, որոնք կցուցադրեն տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ:Ցուցհանդեսային ֆորումին Ù³ëݳÏó»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Ïóáõó³µ»ñíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ: Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳñáÕ »ù ¹ÇÙ»É ²ñó³ËÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ³Ù:
հաշվիչ

Վարկային

Ավանդային

ՓՈԽԱՐԺԵՔ
18.06.2018
USD1482.68  0.08
GBP1641.14  1.45
EUR1560.05  -1.92
RUB17.69  0.11
ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՅՔ ԷՋ
Ողջունում եմ Ձեզ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Էջում: Կայքը նպատակաուղղված է օգտակար տեղեկատվություն տրամադրելու հանրությանը Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերի մասին և երկխոսություն հաստատելու հիմնադրամի շահառուների հետ նրանց հուզող հարցերի շուրջ: Արցախի ներդրումային հիմնադրամի փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության աջակցության ծրագրերը նպատակ ունեն նպաստելու ԱՀ սոցիալ-տնտեսական և տարածքային կայուն զարգացմանը, իսկ հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ ձեռք բերելու կամ վերանորոգելու ֆինանսական աջակցության ծրագրերը` ԱՀ բնակչության բնակարանային պայմանների բարելավմանն ու բնակարանաշինության զարգացմանը: Մեր կայք Էջում Դուք կգտնեք հավաստի տեղեկատվություն ԱՀ-ում ՓՄՁ զարգացման պետական աջակցության ծրագրերի,Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գործունեության, աջակցության ուղղությունների և ընթացակարգերի մասին: Հիմնադրամի աշխատողները պատրաստ են Ձեզ տրամադրել մասնագիտական և որակյալ տեղեկատվական աջակցություն` ինչպես ՓՄՁ պետական աջակցության, այնպես էլ հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ ձեռք բերելու պետական աջակցության ծրագրերի, ընթացակարգերի վերաբերյալ: Արցախի ներդրումային հիմնադրամը, կարևորելով ներդրումների դերը ԱՀ տնտեսական առաջընթացի և բնակչության կյանքի որակի բարձրացման գործում, պատրաստակամ է ազգային տնտեսության տարբեր ոլորտներում ներդրումներ կատարելու ցանկություն ունեցող անձանց ցուցաբերել տեղեկատվական, ֆինանսական, տեխնիկական աջակցություն, ինչպես նաև օժանդակել ֆինանսական միջնորդությամբ: Արցախի ներդրումային հիմնադրամը մեծապես կարևորում է Ձեր առաջարկություններն ու կարծիքները, որոնք կարող եք թողնել մեր կայքի համապատասխան բաժնում:

Հարգանքով ` Արտակ Միրզոյան
Գլխավոր տնօրեն
 • «Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ

  Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում և պահածոների արտադրություն
 • «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն»ՈՒՎԿ ՓԲԸ

  Վարկային կազմակերպություն
 • «Արմատ» ՍՊԸ

  Թիթեղի արտադրություն
 • «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ

  Ներքաղաքային երթուղիների սպասարկում
 • «Մետաքսկոմբինատ» ՍՊԸ

  Տեքստիլի արտադրություն
Հրապարակումներ
Հաշվետվություններ
ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ