ARTSAKH INVESTMENT FUND
ԴԻՄՈՒՄ
ԱՀ կառավարության 17.03.2021թ. N 222-Ն որոշմամբ հաստատված վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիր

Դիմումների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է դիմել Արցախի ներդրումային հիմնադրամ

հեռ.՝ 047 97 55 11,
           097 27 70 61 (իր. անձանց և ԱՁ-ի համար)
           097 27 70 63 (ֆիզ. անձանց համար)
Calculator

Loan

Deposit

Currency
04.10.2023
USD1429.14  0.08
GBP1520.29  1.45
EUR1450.73  -1.92
RUB14.31  0.11
Վերջին ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄը
WELCOME TO THE OFFICIAL WEBSITE OF ARTSAKH INVESTMENT FUND

Dear friends,

 

Welcome to the official website of the Artsakh Investment Fund. Here you will find information about the Fund and the programs of state support run by the Fund, current procedures and programs at planning stage.

The development of small and medium enterprises, improved housing for the population have always been and remain at the forefront of the Artsakh authorities. State support is carried out through the channels of the Fund by partial subsidization of interest on mortgage loans, partial down payments in the form of interest-free loans, providing of loans in rural residences and by applying other tools.

Our objective is to realize your business ideas, foster manufactured export, enhance the efficiency of business management and ensure steady growth. We aim to achieve all these through joint efforts with the SMEs, targeted and relevant use of state support means.

We appreciate your feedback and are open to constructive suggestions.

Contact us with any queries. We stand ready to help you and answer the questions of your concern.

 

Best regards,

 

Ernest Grigoryan,

Director-General

News
28 July 2023
07 June 2023
25 May 2023
... են կազմում տեղահանված քաղաքացիները: Շահառուների 80.9%-ը աջակցությունը ստացել են ծրագրով սահմանված ընդհանուր պայմաններով:
  • «Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ

    Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում և պահածոների արտադրություն
  • «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն»ՈՒՎԿ ՓԲԸ

    Վարկային կազմակերպություն
  • «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ

    Ներքաղաքային երթուղիների սպասարկում
Publications
ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Reports
-->