ARTSAKH INVESTMENT FUND
Արցախի ներդրումային հիմնադրամը տեղեկացնում է, որ լրանում է 2008թ. և 2013թ. երկրորդ կիսամյակում հիփոթեքային վարկ ստացած ԼՂՀ քաղաքացիների 5 տարվա սուբսիդավորման  ժամկետը: Նոր ժամկետով սուբսիդավորման աջակցություն ստանալու համար կարող եք դիմել Արցախի ներդրումային հիմնադրամ: Տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Արցախի ներդրումային հիմնադրամ:             Հասցեն` ք.Ստեփանակերտ, Տ. Մեծի 37/22: Հեռախոս`  047975574:       
Calculator

Loan

Deposit

Currency
28.05.2018
USD1482.76  0.08
GBP1644.63  1.45
EUR1565.36  -1.92
RUB17.81  0.11
INVESTOR`S GUIDE
WELCOME TO THE OFFICIAL WEBSITE OF ARTSAKH INVESTMENT FUND
This site is directed to provide useful information to the public about State support programs implemented by Artsakh investment Fund, and establish a dialogue with beneficiaries about their concerns. The Small and Medium Entrepreneurship (SME) support programs of Artsakh Investment Fund are aimed to promote socio-economic and regional sustainable development of Nagorno Karabagh Republic(NKR),and our Residential property purchase and renovation Mortgage loans are aimed to improve housing conditions and housing development among NKR population. In our web site you will find reliable information about development of SME State Support Programs in NKR, about AIF activities, guidance, and procedures. Our staff is prepared to provide you with the professional and efficient assistance about State Support programs to the SME, Mortgage Loans for housing and procedures as well. AIF imparts great importance to the role of investment in economic development of NKR and improvement of the quality of life; wherefore, AIF provides informational, financial and technical assistance to those who are willing to invest in various sectors of the economy. Artsakh Investment Fund highly values your suggestions and opinions, which you can leave in appropriate section of our website.

Sincerely, Artak Mirzoyan
General Manager
 • «Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ

  Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում և պահածոների արտադրություն
 • «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն»ՈՒՎԿ ՓԲԸ

  Վարկային կազմակերպություն
 • «Արմատ» ՍՊԸ

  Թիթեղի արտադրություն
 • «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ

  Ներքաղաքային երթուղիների սպասարկում
 • «Մետաքսկոմբինատ» ՍՊԸ

  Տեքստիլի արտադրություն
Publications
INVESTOR`S GUIDE