ARTSAKH INVESTMENT FUND
Calculator

Loan

Deposit

Currency
19.03.2019
USD1486.27  0.08
GBP1645.47  1.45
EUR1552.06  -1.92
RUB17.57  0.11
INVESTOR`S GUIDE
About

About  Us

Artsakh Investment Fund (AIF) as the successor of SNCO was founded in 2007, November 1 by the decision of the Government Decree  No 451 of October 29, 2007. The foundation is realizing NKR annual state support programs as well as the process of financial supports to purchasing apartments by means of  mortgage lending.

The supreme body of AIF is the Board of Trustees. The Board is headed by the Chairman of the Prime Minister of  the NKR. The Board members are the Chief of Staff of the NKR  President , the vice-president of the  NKR , the Minister of Finance , the Minister of Agriculture  and the Minister of  Economy Development.

AIF realizes its activities through the Office ( Tigran Mets 37/22 Street).

 

Goals

1.     To stimulate the development of diverse social economic areas;

2.     To provide support to start-up and existing business .

Within the activities of the state program AIF implements :

1. SMEs  state supporting projects

-         Financing of the capital of SME subjects

-         Supporting of upgrading the production capacity of SMEs

-         Financial supporting of SMEs subjects

-         Partial subsidizing of annual interest of SMEs

-         Business informative and advisory support to the SME subjects

-         Supporting of innovations and modern technologies investments into SME subjects

-         Supporting of production / offers of services for the development in the markets released by the SME subjects

-         Financial supporting projects for the mortgage lending of purchasing or repair(s)

2. Projects aimed at supporting to get an apartment or renovation with mortgage loans:

     -Partial subsidizing of mortgage loans on annual interest rates

    -Providing of  credit targets of advanced mortgage loans

-Construction of apartments/villa/buildings for provision via mortgage loans

-Purchasing of   apartment /villa  via mortgage loans

-Giving mortgage loans to the citizens of regions aimed at house purchase .

3. Giving mortgage loans to rural settlers of NKR

4.   Other targeted projects:

-target crediting

-return of investments

- commercial companies creation or participating in that work.

 • «Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ

  Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում և պահածոների արտադրություն
 • «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն»ՈՒՎԿ ՓԲԸ

  Վարկային կազմակերպություն
 • «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ

  Ներքաղաքային երթուղիների սպասարկում
 • «Մետաքսկոմբինատ» ՍՊԸ

  Տեքստիլի արտադրություն
Publications
INVESTOR`S GUIDE