ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Æ ·ÇïáõÃÛáõÝ ÈÔÐ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ²ñó³ËÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ սույն թվականի սեպտեմբերի 7-ից 9-ը §Երևան Էքսպո¦ ցուցահանդեսային համալիրում կկազմակերպվի §Armenia Expo 2018¦ միջազգային ունիվերսալ ցուցահանդեսային ֆորումը, որը ներառում է էկոնոմիկայի բոլոր ճյուղերը: Ցուցահանդեսին ներկայացված կլինեն տնտեսության տարբեր ճյուղերը ներկայացնող կազմակերպություններ, որոնք կցուցադրեն տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ:Ցուցհանդեսային ֆորումին Ù³ëݳÏó»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Ïóáõó³µ»ñíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ:
հաշվիչ

Վարկային

Ավանդային

ՓՈԽԱՐԺԵՔ
18.06.2018
USD1482.68  0.08
GBP1641.14  1.45
EUR1560.05  -1.92
RUB17.69  0.11
ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Արցախի ներդրումային հիմնադրամում կայացավ հանդիպում
20 Հուլիս 2017

Հուլիսի 19-ին Արցախի ներդրումային հիմնադրամում  կայացավ  հանդիպում Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի պատվիրակության և Արցախի ներդրումային հիմնադրամի աշխատողների միջև:ԱՆՀ գլխավոր տնօրեն Արտակ Միրզոյանը  ողջունել է ՀԶՀ պատվիրակության անդամներին` գործադիր տնօրեն Արմեն Ավակ Ավակյանի գլխավորությամբ, կարևորելով երկու հիմնադրամների համագործակցությունը, որը կնպաստի արցախյան ընկերությունների  արտադրանքի արտահանման  ծավալների մեծացմանը և կընդլայնի  առկա ներուժի արդյունավետ իրացման հնարավորությունները:Հանդիպման ընթացքում բարձրացվեց արցախյան որոշ ընկերությունների միասնական բրենդի տակ ներկայացման հարցը` դրանով իսկ  ապահովելով արտահանման համար անհրաժեշտ մեծ ծավալները: Հանդիպման վերջում երկու հիմնադրամների միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր:

Այնուհետև ԱՆՀ ներկայացուցիչների ուցեկցությամբ ՀԶՀ պատվիրակությունը  այցելեց ՙՄետաքսկոմբինատ ՚  , ՙՏրիումֆ Գրուպ՚  և ՙԱրցախբրենդի  կոմպանի՚  ընկերություններ, տեղում ծանոթացան բացառապես բնական հումքից թողարկվող արտադրանքի արտադրական գործընթացի հետ:

Ըստ պայմանավորվածության կայացավ հանդիպում նաև արցախյան բիզնես միջավայրի ներկայացուցիչների հետ: Երկու հիմնադրամների ներկայացուցիչները պատասխանեցին գործարարների հուզող հարցերին և հայտնեցին իրենց պատրաստակամությունը աջակցել արտահանման  հետ կապված առկա  դժվարությունների հաղթահարման և բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող այլ հիմնախնդիրների լուծման հարցերում:  • «Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ

  Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում և պահածոների արտադրություն
 • «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն»ՈՒՎԿ ՓԲԸ

  Վարկային կազմակերպություն
 • «Արմատ» ՍՊԸ

  Թիթեղի արտադրություն
 • «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ

  Ներքաղաքային երթուղիների սպասարկում
 • «Մետաքսկոմբինատ» ՍՊԸ

  Տեքստիլի արտադրություն
Հրապարակումներ
Հաշվետվություններ
ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ