ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ԴԻՄՈՒՄ
ԱՀ կառավարության 17.03.2021թ. N 222-Ն որոշմամբ հաստատված վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիր

Դիմումների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է դիմել Արցախի ներդրումային հիմնադրամ

հեռ.՝ 047 97 55 11,
           097 27 70 61 (իր. անձանց և ԱՁ-ի համար)
           097 27 70 63 (ֆիզ. անձանց համար)
հաշվիչ

Վարկային

Ավանդային

ՓՈԽԱՐԺԵՔ
04.10.2023
USD1429.14  0.08
GBP1520.29  1.45
EUR1450.73  -1.92
RUB14.31  0.11
Վերջին ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄը
2022թ. ԱՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ԱՆՀ կողմից իրականացված ծրագրերի մասին
25 Մայիս 2023

2022թ. ԱՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ԱՆՀ կողմից իրականացված ծրագրերի մասին 


Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից ձեռնարկատիրության զարգացման և հիփոթեքային պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման համար ԱՀ 2022 թվականի պետական բյուջեից` որպես աջակցություն հատկացվել էր 3,980,325,000 ՀՀ դրամ: Ստացված միջոցները ուղղվել են հետևյալ ծրագրային միջոցառումների իրականացմանը.

Հ/Հ

Ծրագրի անվանումը

Բյուջեի միջոցների հաշվին ծախսված գումարը

(մլն դրամ)

1

ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

71.6

2

ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության ծրագիր

2.1

3

ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի/ մատուցվող ծառայությունների/ շուկաներում առաջմղման աջակցության ծրագիր

1.3

4

Առևտրային ընկերություններում բաժնեմասնակցության ձեռքբերում

1,913.0

5

Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում

533.0

6

Հիփոթեքային փոխառություններ՝ գյուղաբնակ քաղաքացիներին

82.0

7

ԱՀ-ում մեկնարկած անօթևան մնացած ընտանիքների համար նախատեսված բնակարանաշինության ծրագրերի ֆինանսավորում

980.0

8

Հետագա իրացման նպատակով բնակելի տարածքի ձեռքբերում

397.3

Ընդամենը

3,980.3


ՓՄՁ աջակցություն 

Նախորդ տարիներին ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված առևտրային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների սուբսիդավորման աջակցության ծրագրի շրջանակներում սուբսիդավորման համար նախատեսված գումարը 2022 թվականին կազմել է 81.9 մլն դրամ, որի 32.0 տոկոսն ուղղվել է արդյունաբերության ոլորտին, 25.5 տոկոսը՝ ծառայությունների մատուցման ոլորտին, 22.8 տոկոսը՝ առևտրի ոլորտին, 19.7 տոկոսը՝ շինարարության ոլորտին: 

2022 թվականին ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի /մատուցվող ծառայությունների/ շուկաներում առաջմղման աջակցության ծրագրի շրջանակներում աջակցություն է տրամադրվել սննդի արտադրության ոլորտի 4 ՓՄՁ սուբյեկտի՝ փոխհատուցելով քաղաք Երևանում կազմակերպվող ցուցահանդեսներին և տոնավաճառներին նրանց մասնակցության, ընկերությունների ներկայացման և մարքեթինգային ծախսերի մի մասը՝ մոտ 1.3 մլն դրամի չափով: 

2022 թվականին ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են «Վարկանիշ» ամսագրում 7 ՓՄՁ սուբյեկտի և Հիմնադրամի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի մշակման և տպագրման, ինչպես նաև Հիմնադրամի ապրանքանիշով գրասենյակային ապրանքների տպագրման աշխատանքները: Ընդհանուր ծախսը կազմել է 2.1 մլն դրամ:

ՓՄՁ աջակցության ծրագրերի շրջանակներում ընդհանուր ծրագրային 85.3 մլն դրամից պետական բյուջեից հատկացվել է 75.0 մլն դրամ գումար:

Տնտեսական ընկերությունների կապիտալի ֆինանսավորում

2022թ. Հիմնադրամը «Գետավան Էներջի» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում կատարել է 1913.0 մլն դրամի ներդրումներ: «ԳԵՏԱՎԱՆ ԷՆԵՐՋԻ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է 2021թ. հուլիսի 13-ին, որի գործունեության հիմնական տեսակն է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը:

Հիփոթեքային աջակցություն 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով բանկերի կողմից հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակելի տարածք ձեռք բերելու պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ընդունվել են ընդհանուր 14 հայտ, որից 1-ը` բնակարանի գնման, 13-ը` բնակարանի կամ բնակելի տան վերանորոգման նպատակով: 

2022թ. «ՖԻԴԵՍ հիփոթեքային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ հետ վարկային պայմանագրեր են կնքել երաշխավորագիր ստացած 13 քաղաքացի՝ 57.1 մլն դրամ գումարի չափով: 

Ծրագրի շրջանակներում հաշվետու և նախորդ տարիներին ԱՀ քաղաքացիներին տրամադրված հիփոթեքային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համար նախատեսված գումարը 2022թ. կազմել է 533.1 մլն դրամ:

Արցախի Հանրապետության շրջաններում քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2022 թվականին Հիմնադրամի կողմից հաստատվել է 26 հայտ, որից 4-ը` բնակարանի կամ բնակելի տան գնման, 6-ը` բնակելի տան կառուցման, 16-ը` բնակարանի կամ բնակելի տան վերանորոգման նպատակով: 

2022թ. ֆինանսական աջակցությամբ փոխառություն է տրամադրվել 40 ընտանիքի, որից 5-ը /12.5%/ բնակելի տարածքի գնման, 12-ը /30%/` կառուցման, 23-ը /57.5%/` վերանորոգման նպատակով՝ ընդհանուր 83.6 մլն դրամ գումարի չափով: Ընդ որում, աջակցություն ստացած քաղաքացիների 72.5%-ը, համաձայն կարգի սահմանումների, ընդգրկված են առանձին սոցիալական կարգավիճակ ունեցող խմբերում կամ հանդիսանում են սպայական կազմի կամ պայմանագրային հիմունքներով մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներ: 

2022թ. բնակելի տան գնման նպատակով 2 ընտանիքի տրամադրվել է անհատույց կանխավճար՝ 1.5 մլն դրամ գումարի չափով: 

Հիփոթեքային աջակցության ծրագրերի շրջանակներում ընդհանուր ծրագրային 618.2 մլն դրամից պետական բյուջեից հատկացվել է 615.0 մլն դրամ գումար:

Իրացնելու նպատակով բնակարանների կառուցում և գնում

2022 թվականին ԱՀ տարածքում մեկնարկած անօթևան մնացած ընտանիքների համար նախատեսված բնակարանաշինության ծրագրերի շրջանակներում Հիմնադրամի կողմից ծախսվել է 5.1 մլրդ դրամ գումար, որից 980.0 մլն դրամը ֆինանսավորվել է պետական բյուջեից: 

2022 թվականի ընթացքում առանձին սոցիալական կարգավիճակ ունեցող խմբերին իրացնելու նպատակով Հիմնադրամի կողմից ձեռք է բերվել թվով 82 նորակառույց բնակելի տարածք 2.0 մլրդ դրամ գումարի չափով, ֆինանսավորվել է 1.7 մլրդ դրամ գումար, որից 397.3 մլն դրամը՝ պետական բյուջեից: 

2020թ. Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով դժվար կացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիր:

 2022 թվականին շարունակվել է Հիմնադրամի կողմից վերոնշյալ ծրագի իրականացումը, որը հաստատվել էր ԱՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 17-ի թիվ 222-Ն որոշմամբ: 2022թ. նշված ծրագրի իրականացման համար ԱՀ պետական բյուջեից հատկացվել է 4,995,377,000 ՀՀ դրամ:

Ծրագրի գործարկման ողջ ընթացքում ֆիզիկական անձանց տրամադրվող աջակցությունից օգտվելու նպատակով ստացվել է 47942 առցանց դիմում, որից 986 դիմում՝ 2022թ.: Ընդհանուր դիմումներից 1 դիմում մերժվել է իր դիմումի համաձայն, 7698 դիմում չեղարկվել է սխալ կամ կրկնակի տվյալների լրացման պատճառով: Ծրագրի գործարկման երկու տարիների ընթացքում հաստատվել է 35471 դիմում, որից 27119 դիմում՝ 2022թ.: Ծրագրի շրջանակներում թվով 3960 դիմումների՝ այդ թվում 1500 հիփոթեքային վարկերի մասով, հարցումներ են ուղարկվել համապատասխան մարմիններ, կատարվել է լրացուցիչ ուսումնասիրում, պահանջվել անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ թվով 4772 դիմում գտնվում է նախնական մշակման փուլում: Իրավաբանական անձանց տրամադրվող աջակցությունից օգտվելու նպատակով առցանց եղանակով ստացվել է 506 դիմում, որից 28 դիմում՝ 2022թ.: Իրավաբանական անձանց դիմումներից 151-ը պատերազմական գործողությունների հետևանքով բռնազավթված տարածքներում գույք կամ եկամուտի աղբյուր կորցնելու հետևանքով վնասներ կրած տնտեսվարողների  դիմումներն են, 355-ը՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021 թվականի ապրիլի 1-ը հաշվարկված տոկոսագումարի հատուցման շահառու տնտեսվարողների դիմումները:

2022թ. ֆինանսավարկային կազմակերպություններում և հիմնադրամներում առկա 70.8 հազար վարկային պարտավորության մայր գումարի և հաշվեգրված տոկոսի մասով տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն՝ 29.2 մլրդ դրամի չափով, որից վարկային պարտավորությունների մարմանն է ուղղվել 43.4 հազար սպառողական վարկերի մասով` 20.7 մլրդ դրամ, 1.7 հազար հիփոթեքային վարկերի մասով՝ 3.5 մլրդ դրամ, 1.6 հազար գյուղատնտեսական վարկերի մասով՝ 2.3 մլրդ դրամ, 209 բիզնես վարկի մասով՝ 460.1 մլն դրամ: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից վճարված գումարների մասով հատուցվել է 23.9 հազար վարկային պարտավորության գծով ավելի քան 2.2 մլրդ դրամ գումար: 

Աջակցություն ստացած շահառուների 19.1%-ը պատկանում են Ծրագրի շրջանակներում սահմանված շահառուների տարբեր խմբերին, որոնց տրամադրվել է ընդհանուր աջակցության 17.8%-ը, ընդ որում՝ նշված խմբերից մեծամասնություն են կազմում տեղահանված քաղաքացիները: Շահառուների 80.9%-ը աջակցությունը ստացել են ծրագրով սահմանված ընդհանուր պայմաններով:

  • «Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ

    Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում և պահածոների արտադրություն
  • «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն»ՈՒՎԿ ՓԲԸ

    Վարկային կազմակերպություն
  • «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ

    Ներքաղաքային երթուղիների սպասարկում
Հրապարակումներ
ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Հաշվետվություններ
-->