ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ԴԻՄՈՒՄ
ԱՀ կառավարության 17.03.2021թ. N 222-Ն որոշմամբ հաստատված վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիր

Դիմումների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է դիմել Արցախի ներդրումային հիմնադրամ

հեռ.՝ 047 97 55 11,097 27 70 61,
097 27 70 63
հաշվիչ

Վարկային

Ավանդային

ՓՈԽԱՐԺԵՔ
10.12.2022
USD1395.3  0.08
GBP1484.72  1.45
EUR1417.56  -1.92
RUB16.33  0.11
Վերջին ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄը
Շահառուներ

  Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարան/առանձնատուն/ ձեռք բերելու կամ վերանորոգելու ֆինանսական աջակցության ծրագրի շահառուները 18 տարին լրացած ԼՂՀ քաղաքացիներն են մինչև ԼՂՀ օրենսդրությամբ քաղաքացու համար սահմանված կենսաթոշակային տարիքի  լրանալըհետևյալ պայմանների  բավարարման դեպքում.

1.Քաղաքացին բնակարան է ձեռք բերում իր բնակության և հաշվառման բնակավայրում, եթե`

1.Քաղաքացին բնակարան է ձեռք բերում իր բնակության և հաշվառման բնակավայրում, եթե`

 

  Քաղաքացին (ամուսիններից առնվազն մեկը), հաշվառվում և բնակվում է

I գոտում

10 տարուց ավել

 

II գոտում

5 տարուց ավել

 

վերանորոգման դեպքում

         I գոտում` 3 տարուց ավել

         II գոտում`  ---

բնակության և գրանցման ժամկետի սահմանափակում չի նախատեսվում, եթե 1.քաղաքացին բնակարան է ձեռք բերում այն բնակավայրում, որտեղ բնակչության թվաքանակը անհամեմատելի քիչ է, քան այն բնակավայրում, որտեղ նա հաշվառված և բնակվում է,

2.քաղաքացին ունի փախստականի կամ վերաբնակչի կարգավիճակ և բնակարան է ձեռք բերում ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարության կողմից տրված քաղաքացու` սույն ծրագրով սահմանված պետական աջակցություն ստանալու համար նախընտրելի բնակավայրի մասին տեղեկանքում նշված բնակավայրում:

 

2. Քաղաքացին չի հանդիսանում բնակելի տան կամ բնակարանի սեփականատեր կամ հանդիսանում է սեփականատեր բնակտարածքի, որտեղ հաշվառված բնակվողների մեկ շնչին բաժին է ընկնում մինչև 18,0 քառ. մետր  բնակտարածք: Իսկ համատեղ երկու և ավելի ընտանիքներ բնակվելու դեպքում` առանձնացող յուրաքանչյուր ընտանիք, անկախ բնակտարածքի մեծությունից:

             3. Քաղաքացու կողմից ձեռքբերվող բնակարանի ընդհանուր տարածքը չի գերազանցում ընտանիքի անդամների մեկ շնչի հաշվարկով 30 քառ.մ., իսկ կառուցման դեպքում` 40 քառ.մ.:

              4. Երիտասարդ և մեկ շնչից կազմված ընտանիքները կարող են օգտվել §գումարած մեկ¦ պայմանից` քաղաքացու ընտանիքի անդամների թվին պայմանականորեն ավելացվում է մեկ` ձեռքբերվող բնակարանի առավելագույն մակերեսը որոշելու համար:

Երիտասարդ ընտանիք` ամուսիններից առնվազն մեկի տարիքը սույն ծրագրով     սահմանված պետական աջակցություն ստանալու Հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ  չի գերազանցում 32 տարին,

Մեկ անձից կազմված ընտանիք` 32 տարին լրացած Քաղաքացի, որը սույն ծրագրով սահմանված պետական աջակցություն ստանալու Հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ չի գտնվում ամուսնության մեջ, չունի անչափահաս երեխաներ, խնամարկյալներ, ինչպես նաև հոգաբարձության ներքո անձինք:


ԼՂՀ  շրջկենտրոններում բնակվող քաղաքացիների կողմից  բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի շահառունները  18 տարին լրացած ԼՂՀ քաղաքացիներն են մինչև ԼՂՀ օրենսդրությամբ քաղաքացու համար սահմանված կենսաթոշակային տարիքի  լրանալըհետևյալ պայմանների  բավարարման դեպքում.

1.Քաղաքացին բնակարանը ձեռք է բերում իր բնակության և/կամ հաշվառման բնակավայրում` ունենալով (ամուսիններից գոնե մեկը) առնվազն 3 տարվա հաշվառման և/կամ բնակության ժամկետ:

Բնակության և գրանցման ժամկետի սահմանափակում չի  նախատեսվում, եթե

1.քաղաքացին բնակարան է ձեռք բերում այն բնակավայրում, որտեղ բնակչության թվաքանակը անհամեմատ քիչ է, քան այն բնակավայրում, որտեղ նա հաշվառված և բնակվում է,

2.քաղաքացին ունի փախստականի կամ վերաբնակչի կարգավիճակ և բնակարան է ձեռք բերում ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարության կողմից տրված քաղաքացու` սույն ծրագրով սահմանված պետական աջակցություն ստանալու համար նախընտրելի բնակավայրի մասին տեղեկանքում նշված բնակավայրում:

 

 3. Քաղաքացու կողմից բազմաբնակարան բնակելի շենքից բնակարան ձեռք բերելու դեպքում բնակարանի ընդհանուր մակերեսը չի գերազանցում ընտանիքի անդամների մեկ շնչի հաշվարկով 30 քառ.մ., իսկ առանձնատուն ձեռք բերելու դեպքում` 40 քառ.մ.:2. Քաղաքացին չի հանդիսանում բնակելի տան կամ բնակարանի սեփականատեր կամ հանդիսանում է սեփականատեր բնակտարածքի, որտեղ հաշվառված բնակվողների մեկ շնչին բաժին է ընկնում մինչև 18,0 քառ. մետր  բնակտարածք: Իսկ համատեղ երկու և ավելի ընտանիքներ բնակվելու դեպքում` առանձնացող յուրաքանչյուր ընտանիք, անկախ բնակտարածքի մեծությունից:

             4. Երիտասարդ և մեկ շնչից կազմված ընտանիքները կարող են օգտվել ումարած մեկ> պայմանից, որի դեպքում քաղաքացու ընտանիքի անդամների թվին պայմանականորեն ավելացվում է մեկ` ձեռքբերվող բնակարանի առավելագույն մակերեսը որոշելու համար:

Ø  Երիտասարդ ընտանիք` ամուսիններից առնվազն մեկի տարիքը սույն ծրագրով սահմանված պետական աջակցություն ստանալու Հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ չի գերազանցում 32 տարին,

Ø  Մեկ անձից կազմված ընտանիք` 32 տարին լրացած Քաղաքացի, որը սույն ծրագրով սահմանված պետական աջակցություն ստանալու Հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ չի գտնվում ամուսնության մեջ, չունի անչափահաս երեխաներ, խնամարկյալներ, ինչպես նաև հոգաբարձության ներքո անձինք:


ԼՂՀ գյուղաբնակ քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի շահառուները 18 տարին լրացած ԼՂՀ քաղաքացիներն են մինչև ԼՂՀ օրենսդրությամբ քաղաքացու համար սահմանված կենսաթոշակային տարիքի լրանալը` հետևյալ պայմանների բավարարման դեպքում.

1.Քաղաքացին բնակելի տուն է ձեռք բերում իր բնակության և հաշվառման  բնակավայրում                       (ամուսիններից առնվազն մեկը):

2. Բնակելի տուն ձեռք բերելու դեպքում պետական աջակցությունից կարող են օգտվել`

v  այն շահառուները, որոնց սեփականության իրավունքով պատկանող բնակտարածքի մակերեսը մեկ շնչի հաշվարկով չի գերազանցում 18 քառ.մետրը,

v  համատեղ երկու և ավելի ընտանիքներ բնակվելու դեպքում` առանձնացող յուրաքանչյուր ընտանիք, անկախ բնակտարածքի մակերեսի մեծությունից:

3. Քաղաքացու կողմից ձեռք բերվող բնակարանի ընդհանուր մակերեսը ընտանիքի                 անդամների մեկ շնչի հաշվարկով չի գերազանցում.

•   բնակարանի ձեռքբերման դեպքում` 30 քառ.մետրը,

•   բնակելի տան ձեռքբերման դեպքում` 40 քառ.մետրը:

 

4. Երիտասարդ և մեկ շնչից կազմված ընտանիքները կարող են օգտվել “գումարած մեկ” պայմանից` քաղաքացու ընտանիքի անդամների թվին պայմանականորեն ավելացվում է մեկ` քաղաքացու առկա և ձեռքբերվող բնակարանների առավելագույն մակերեսը որոշելու համար:

ü  Երիտասարդ ընտանիք` ամուսիններից առնվազն մեկի տարիքը սույն կարգով    սահմանված պետական աջակցություն ստանալու Հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ  չի գերազանցում 32 տարին,

ü  Մեկ անձից կազմված ընտանիք` 32 տարին լրացած Քաղաքացի, որը սույն կարգով սահմանված պետական աջակցություն ստանալու Հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ չի գտնվում ամուսնության մեջ, չունի անչափահաս երեխաներ, խնամարկյալներ, ինչպես նաև հոգաբարձության ներքո անձինք:

 

ԼՂՀ ոստիկանության ծառայողների կողմից բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական ֆինանսական աջակցության  ծրագրի  շահառուները 18 տարին լրացած ԼՂՀ քաղաքացիներն են մինչև ԼՂՀ օրենսդրությամբ քաղաքացու համար սահմանված կենսաթոշակային տարիքի  լրանալը`  հետևյալ պայմանների  բավարարման դեպքում.

1.Շահառուն ունի(ամուսիններից գոնէ՝ մեկը) առնվազն վերջին 5 տարվա ոստիկանության ծառայության ստաժ, ընդ որում՝ առաջին գոտում բնակարան ձեռք բերելու դեպքում՝ նաև առնվազն վերջին 3 տարվա ստաժ և հաշվառման ժամկետ տվյալ գոտում.

2.Շահառուն չունի սեփական բնակելի տարածք կամ որի սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի տարածքի մակերեսը մեկ շնչի հաշվարկով չի գերազանցում 18 քառ. մետրը: Իսկ միևնույն բնակարանում երկու և ավելի ընտանիքների անդամներ համասեփականատեր լինելու դեպքում բնակարան կարող է ձեռքբերել յուրաքանչյուր ընտանիք՝անկախ այդ բնակաչի մակերեսի մեծությունից:

3.Քաղաքացու կողմից բազմաբնակարան բնակելի շենքից բնակարան ձեռք բերելու դեպքում բնակարանի ընդհանուր տարածքը չի գերազանցում ընտանիքի անդամների մեկ շնչի հաշվարկով 30 քառ.մ., իսկ առանձնատուն ձեռք բերելու դեպքում` 40 քառ.մ.:

4.Երիտասարդ և մեկ շնչից կազմված ընտանիքները կարող են օգտվել ՙգումարած մեկ՚ պայմանից` քաղաքացու ընտանիքի անդամների թվին պայմանականորեն ավելացվում է մեկ` ձեռք բերվող բնակարանի առավելագույն մակերեսը որոշելու համար:

•Երիտասարդ ընտանիք` ամուսիններից առնվազն մեկի տարիքը  պետական աջակցություն ստանալու Հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ  չի գերազանցում 32 տարին,

•Մեկ անձից կազմված ընտանիք` 32 տարին լրացած Քաղաքացի, որը  պետական աջակցություն ստանալու Հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ չի գտնվում ամուսնության մեջ, չունի անչափահաս երեխաներ, խնամարկյալներ, ինչպես նաև հոգաբարձության ներքո անձինք:

Շահառուն (նրա ընտանիքի անդամը) սույն ծրագրի աջակցությունից կարող է օգտվել միայն մեկ անգամ:

Մինչև 18 տարեկան քաղաքացիները, որոնց հաշվարկմամբ ստացվել է բնակարանային պայմանների բարելավման պետական աջակցություն մեկ անգամ, ևս մեկ անգամ կարող են օգտվել պետական աջակցությունից 18 տարին լրանալուց հետո:

ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագրերի շահառուները ՓՄՁ պետական աջակցության մասին  ԼՂՀ օրենքով սահմանված` ՓՄՁ սուբյեկտ հանդիսացող առևտրային կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք ըստ ոլորտների ներկայացված են աղյուսակում.

           Դասակարգում

 

 Ոլորտ

ՓՄՁ  սուբյեկտներ

Գերփոքր

(աշխատողների

առավելագույն

թվաքանակը/մարդ)

Փոքր

(աշխատողների առավելագույն թվա-  

 քանակը/մարդ)

Միջին

(աշխատողների առավելագույն թվա-     

քանակը/մարդ)

Արդյունաբերություն և նյութական արտադրության այլ ճյուղեր

 5

50

100

Շինարարություն և էներգետիկա

5

25

50

Գիտություն և կրթություն

5

25

50

Տրանսպորտ, առևտուր և ծառայություն

5

15

30

              Աջակցությունից չեն կարող օգտվել վարկային, ապահովագրական և ներդրումային կազմակերպությունները, գրավատները, արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված մասնակիցները, խաղատների և շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեություն իրականացնող սուբյեկտները, ինչպես նաև դուստր և կախյալ տնտեսական ընկերությունները:

 

  • «Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ

    Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում և պահածոների արտադրություն
  • «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն»ՈՒՎԿ ՓԲԸ

    Վարկային կազմակերպություն
  • «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ

    Ներքաղաքային երթուղիների սպասարկում
Հրապարակումներ
ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Հաշվետվություններ